សាប៊ូ បោកសំលៀកបំពាក់ LAUNDRY DETERGENT

$23.00

Product description

សាប៊ូ បោកសំលៀកបំពាក់
LAUNDRY DETERGENT
?អត្ថប្រយោជន៍
1. ផលិតតាមរូបមន្តទំនើបពីប្រទេសកូរ៉េ
2. កំចាត់ជាតិស្នាមប្រឡាក់បានស្អាត
3. ចូលសម្អាតបានជ្រៅក្នុងសាច់ក្រណាត់
4. អាចប្រើជាមួយសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ពណ៌
5. ធ្វើអោយសម្លៀកនៅតែថ្មីជានិច្ច
6. អាចបោកដោយដៃនិងម៉ាស៊ីន
7. ក្លិនក្រអូបដែលយើងប្រើនាំចូលពីក្រុមហ៊ុន GIVAUDAN ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតក្លិនធំជាងគេលេខ១ លើពិភពលោក ។

?របៀបប្រើ
1. សម្លៀកបំពាក់ ៣គីឡូ (3Kg) ប្រើសាប៊ូ ២៥ មីលីលីត្រ (25ml)
2. សម្លៀកបំពាក់ ៥គីឡូ (5Kg) ប្រើសាប៊ូ ៤២ មីលីលីត្រ (42ml)
3. សម្លៀកបំពាក់ ៧គីឡូ (7Kg) ប្រើសាប៊ូ ៥៨មីលីលីត្រ (58ml)
4. សម្លៀកបំពាក់ ១០គីឡូ (10Kg) ប្រើសាប៊ូ ៨៣ មីលីលីត្រ (83ml)

***Remark:
- កាដុងសាប៊ូអាចប្តូរបាន 3 $ វិញ
- ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ Free Delivery in Phnom Penh
Tel:
Cellcard: 078 600 777
Smart: 087 600 888
Metfone: 066 600 888


Login
to buy this product

You may also like

Top