សាប៊ូលាងសំអាតការ៉ូ FLOOR CLEANER

$13.75

Product description

សាប៊ូលាងសំអាតការ៉ូ
FLOOR CLEANER
?អត្ថប្រយោជន៍
1. ផលិតតាមរូបមន្តទំនើបពីប្រទេសកូរ៉េ
2. កំចាត់ជាតិស្នឹមជាប់ការ៉ូ
3. ក្លិនក្រអូប
4. កំចាត់បាក់តេរីបាន 99%
5. បណ្តេញសត្វល្អិត
6. ជាពិសេសធ្វើអោយការ៉ូភ្លឺចែងចាំង

?របៀបប្រើ
1. ទឹក ១លីត្រ (1L) ប្រើសាប៊ូ ២៥ មីលីលីត្រ (25ml)
2. ទឹក ១០លីត្រ (10L) ប្រើសាប៊ូ ២៥០ មីលីលីត្រ (250ml)
3. ទឹក ២០លីត្រ (20L) ប្រើសាប៊ូ ៥០០ មីលីលីត្រ (500ml)

***Remark:
- កាដុងសាប៊ូអាចប្តូរបាន 3 $ វិញ
- ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ Free Delivery in Phnom Penh
Tel:
Cell-Card: 078 600 777
Smart: 087 600 888
Metfone: 066 600 888


Login
to buy this product

You may also like

Top