ស្រ្កាប់ពន្លៃធម្មជាតិ

$10.00

Product description

🌼🐝 ស្រស់ស្អាតបានយូអង្វែងជាមួយផលិតផលធម្មជាតិ ម៉ាស់អប់មុខ ក្បាលរមៀតទឹកឃ្មុំ
🌺 អប់មុខជាប្រចាំក៏បាន ឬ1សប្តាហ៏3ដងក៏បាន កាន់តែប្រើកាន់តែស្អាត ស្អាតយូរអង្វែង ស្អាតមិនប្រែប្រួល ជាមួយម៉ាស់អប់មុខក្បាលរមៀតទឹកឃ្មុំ ។
🌺 ម៉ាស់អប់មុខ ក្បាលរមៀតទឹកឃ្មុំ មានអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនសំរាប់ស្បែកមុខដូចជា៖
🌼 ជួយជំរុះកោសិកាចាស់ៗ
🌼 បំបាត់មុន ខ្សាច់ មុនអង្កាម អាចម៏រុយ ស្នាមអុចខ្មៅ
🌼 ជួយស្បែកទន់ ស ភ្លឺថ្លា តាមបែបធម្មជាតិ
🌼 ជួយអោយស្បែកមុខចាំ និងក្មេងជាងវយ័
🌼 ជួយអោយស្បែកមុខ ស្រស់ថ្លា និងមានសំណើម
🌼 ជួយបំបាត់មុខជាំ និងស្នាម
🌼🐝 ម៉ាស់អប់មុខប្រ៊េន ពេញហឫទ័យ ផ្តល់ទំនុកចិត្តជូនអតិថិជន បើលោកអ្នកត្រូវកាយកទៅលក់បន្ត សូមចូលទៅកាន់ប្រអប់សារ ឬសាខាចែកចាយណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត សូមអរគុណ ។


Login
to buy this product

You may also like

Top