ពោតបារាំង

$0.50

Product description

-ផ្សារ អាហារសុវត្ថិភាព ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពគ្រួសារលោកអ្នក
***បន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ និងម្ហូបអាហារគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងផ្សារ យើងខ្ញុំសុទ្ធសឹងតែមានគុណភាពល្អធម្មជាតិ ១០០% ហើយនាំយកមកពីសហ​គមន៍ប្រជាកសិករដែលទទួលបានការចូលរួមគាំទ្រដោយ (ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច IFAD) និងមានការទទួលស្គាល់គុណភាព ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដើម្បីជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបង្កើតជាទីផ្សារ ខ្នាតតូចសម្រាប់លក់។


Login
to buy this product

You may also like

Top