ស្ក្រាប់ពន្លៃទឹកឃ្មុំ

$10.00

Product description

🌼 🐝 ពិធីចូលម្លប់ និង ស្ក្រាប់ធម្មជាតិពន្លៃទឹកឃ្មុំ
តាំងតែពីបុរាណកាលមកម្លេះ ស្រ្កាប់ ពន្លៃទឹកឃ្មុំ ត្រូវបានអ្នកម្តាយយកមកដុះខាត់ស្បែកអោយកូនស្រីក្រមុំបន្ទុំខ្លួនក្នុងវយ័ចូលម្លប់
🌼 ដើម្បីថែរក្សានូវកេរ្តិ៏ដំណែរដ៏ល្អផូរផង់មួយនេះនិងផ្អែកតាមរូបមន្តខ្មែរបុរាណជាមួយតឹកតាងជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុក ទើបអ្នកម្តាយគ្រប់រូបបន្តប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងមួយនេះ មកខាត់ស្បែកអោយកូនស្រីក្រមុំពេញវ័យចូលម្លប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ
❤️ សូមអ្នកម្តាយគ្រប់រូបជ្រើសយកវិធីខាត់ស្បែកបុត្រធីតារបស់អ្នកជាមួយស្រ្កាប់ ពន្លៃ ទឹកឃ្មុំ
🌼 ស្ក្រាប់ ពន្លៃទឹកឃ្មុំ ជួយបំបាត់ស្លាកស្នាម សាច់ចាំនិងក្មេងជាងវយ័
🌺 ជួយដុះខាត់ជំរុះកោសិការស្បែកចាស់ៗ
🌸 ជួយផ្តល់សំណើមអោយស្បែក
🌻 ជួយកាត់បន្ថយសង្វារនិងស្បែកក្រិន
🌷 ជួយបំបាត់ស្បែកគ្រឺមនិងមុនខ្សាច់
💐 ជួយអោយស្បែកទន់ម៉ដ្ឋរលោងភ្លឺថ្លាបែបធម្មជាតិ
🥀 ជួយកាត់បន្ថយ អាចម៏រុយ
🤝 ពេញហឫទ័យ សម្រស់ធម្មជាតិ ត្រូវកាអ្នកលក់បន្តរទាំង 24 ខេត្តក្រុង


Login
to buy this product

You may also like

Top